Loading...
13 / 6 / 2024

Humans of Vzlet:
Petr Erbes

Připravili jsme si pro vás nový rozhovorový seriál HUMANS OF VZLET, ve kterém vám každý týden přineseme rozhovor s osobností, která je nám blízká. Herci, umělci, muzikanti, ale i vzletí sousedé, kteří nás inspirují.

První desítku osobností v HUMANS OF VZLET uzavírá dramaturg a režisér Petr Erbes. Vystudoval obor Multimediální technologie na ČVUT a poté režii a dramaturgii na KALD DAMU. Jako dramaturg spolupracuje s Divadlem Na zábradlí, Divadlem Husa na provázku, nebo Divadlem Minor. Spoluzaložil autorský kolektiv 8lidí, se kterým pravidelně realizuje alternativní a performativní projekty. Je spoluautorem inscenací v Divadle Komedie, v Národním divadle Brno, Jatka78 a dalších. S Jiřím Havelkou spolupracoval na inscenacích v Dejvickém divadle a ve Slovenském národním divadle.

Rozhovor s Petrem Erbesem vede divadelní lektorka Petra Šavrdová.

 

DL: 12. dubna mělo ve Vzletu derniéru představení Should I stay or should I go, na kterém ses podílel jako dramaturg. Stýská se ti?

PENejsem moc sentimentální, celkově si moc nestýskám, spíš se dívám do budoucnosti.

DL: Inscenace vychází z dramatu Henrika Ibsena Nora. Jak tento text uchopil váš soubor 11:55?

PEInscenace je v podstatě adaptací Ibsenova textu. Vznik ale nebyl vůbec tak přímočarý, jak by se mohlo zdát. S herci jsme se dlouho bavili o rozhodování, o tom, na kom závisí naše rozhodnutí a jaké strategie při rozhodování vlastně používáme, Potom jsme hru několikrát přečetli a začali na jejím půdorysu improvizovat nové situace – jen volně vycházející z předlohy. Postavy jsme dál poznávali do hloubky formou sezení u terapeuta, takže obsah hry a témata jednotlivých postav se vynořovala a konkretizovala až v průběhu důkladného zkoumání.

DL: Velké téma inscenace je rozhodování. Ty se umíš rychle rozhodovat? Stojíš si za svými činy?

PEVůbec se neumím rozhodovat rychle, jsem spíš váhavý člověk, snažím se věci hodně analyzovat, ale když už se rozhodnu, umím být docela tvrdohlavý.

DL: Váš nejnovější divadelní projekt s uskupením Zapětdvanáct se jmenuje První rána kapitána a přizvali jste si do něj partu teenagerů. Jaká pro tebe byla tato spolupráce? Přinesla ti nové zkušenosti?

PE: Byla to pro mě nesmírně zajímavá, nabíjející a smysluplná spolupráce. Do zkoušení jsem vstupoval s představami toho, jaká témata máme s teenagery společná – a co třeba řeší současní teenageři a mě se nedotklo. Ale opravdu hodně mě toho překvapilo – konkrétně třeba míra útoků spojených se sexuálním obtěžováním ve veřejném prostoru. Zcela jistě to bude i tím, že jsem muž – ale ta intenzita šílených zážitků koncentrovaná v jedné skupině mě překvapila. A vedle oboustranného sdílení zkušeností pro mě ta spolupráce byla důležitá i v tom, že na půdorysu hierarchie divadelního procesu bylo dobře vidět, jak snadné může být z pozice moci přeslechnout názor někoho, kdo jí má jen o trochu méně.

DL: Chtěl bys s touto věkovou skupinou spolupracovat i do budoucna?

PEUrčitě – už chystáme dva navazující projekty! Zároveň téměř všechny inscenace, na kterých jsem tuto sezónu pracoval, se v nějakých aspektech dotýkají dětství, nebo dospívání. Přes ztracení malého chlapce v horách, První ránu kapitána, přes vztahy dospívání a závislostí mě teď mimo jiné čeká osud malé gymnastky v showbusinessu.

DL: Co chystáš na letní/divadelní prázdniny?

PECo se divadla týče, čeká mě kočování po Vysočině a potom Letní laboratoř, kterou se skupinou 11:55 pořádáme pro všechny ve věku 13-25 let se zaměřením na otázky spojené s tělem. Kdy je moje tělo svobodné? Kdo vytváří normy, které mě obklopují? Kdy moje tělo slouží něčemu mimo mě? Tak i tohle bude moje léto.

DL: Kromě 11:55 jsi také součástí divadelního uskupení 8lidí. I s ním má Vzlet společnou nějakou historii. Jakou?

PE: Se skupinou 8lidí jsme ve Vzletu realizovali projekt Prodloužená. Setkali jsme se skupinou seniorů, společně prožili několik tanečních lekcí a nakonec připravili takový mezigenerační taneční večer. Na konci června budeme projekt znovu realizovat v Huse na provázku se skupinou seniorů z Brna.

DL: V rámci projektů ve Vzletu tvoříš tvůrčí tandem s Aničkou Klimešovou. Jak tato spolupráce vznikla? Co bys o ní jako o kolegyni, ale i jako o člověku řekl?

PES Aničkou jsme se potkali na škole. Už v průběhu studia jsme byli vedeni k tomu zkoušet pracovat v různých tandemech – a tohle je jeden z těch, který nám zůstal a prohlubujeme ho. Na spolupráci s Aničkou mě mimo mnoho dalšího přitahuje její tíhnutí k osobnímu, skrze které se přibližuje k něčemu mimo sebe, k něčemu osobnímu druhého člověka.

DL: Je nějaká další inscenace v programu Vzletu, které se chystáš navštívit?

PE: Chci vidět Příchozí, (inscenace Příchozí měla 10.6. 2024 svou derniéru, pozn.aut.) to mám určitě v plánu.

 

Bez pomoci by to nešlo

Vzlet realizuje projekty Cyklus vzdělávacích koncertů pro děti ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet, reg.č. 0213000097, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti převážně klasické hudby formou koncertů s participací publika a workshopů pro rodiče a děti, založeném na metodě Valentiana a Webdesign a UI/UX webových stránek vzlet.cz/reg.č. 0380001072, zaměřený na vytvoření nového webdesignu a UX/UI řešení existujících internetových stránek kulturního centra Vzlet - www.vzlet.cz.

Vzlet - networking a vzdělávání v zahraničí, reg.č. 0314000092, zaměřený na navázání a prohlubování profesních mezinárodních vztahů žadatele a na rozvoj kompetencí jednotlivých pracovníků Vzletu jednak skrze členství v Trans Europe Halles a účasti na jejích pravidelných konferencích, ale také skrze výjezdy pracovníků na krátké pracovní stáže.