Loading...

Návštěvní řád

Návštěvní řád kulturního centra Vzlet

Ústředna, s.r.o.
Holandská 669/1
101 00 Praha 10 – Vršovice

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s naším letovým řádem a obchodními podmínkami kulturního centra Vzlet.
 2. Všechny vstupenky zakoupíte online prostřednictvím webových stránek https://vzlet.cz/program případně i na stránkách https://goout.net/. Platba je možná kartou nebo bankovním převodem.
  1. Vstupenky můžete také zakoupit přímo na pokladně Vzletu, kterou najdete ve velkém foyer v prvním patře na adrese Holandská 669/1 – vždy 60 minut před začátkem akce. Přijímáme hotovost i platbu kartou, takže cestou k nám nemusíte hledat nejbližší bankomat. Pokud jste si vstupenku rezervovali, vyzvedněte si ji prosím 15 minut před začátkem akce. Rezervace totiž jinak propadne, a to by nám bylo líto.
  2. Pokud potřebujete zrušit nebo vyměnit vstupenku, tak se obraťte na e-mail info@goout.cz a do kopie uveďte i e-mail vstupenky@vzlet.cz. Pokud to bude možné, rádi Vám vyjdeme vstříc.
  3. Při zakoupení si prosím zkontrolujte správnost údajů na vstupence. Jistota je kulomet!
 3. Každá osoba vstupující do kulturního centra je povinna se před odletem na kulturní akci řádně odbavit, rozuměj prokázat se platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 12 let se smí po budově pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Za studentstvo nese zodpovědnost pedagogický dozor či jiný doprovod.
 4. Změna programu je vyhrazena, a to nejen v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. 
 5. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává kapitán vzletího kokpitu a vedení kulturního centra Vzlet.
 6. Při zrušení představení vám vstupenky rádi vyměníme na jiný termín dle pokynů vedení kulturního centra.
 7. Divák má povinnost si oděvy a tašky uložené v šatně vyzvednout ihned nebo nejpozději 30 min po skončení představení. Budeme rádi, když se po vyzvednutí svých věcí ze šatny zastavíte v kavárně Vzlet a uhasíte žízeň po kulturním zážitku.
 8. Držitel vstupenky bere na vědomí, že během představení či v souvislosti s ním může být pořizován audiovizuální záznam. V souvislosti s tím držitel vstupenky souhlasí s tím, že může být zachycena jeho podoba. Zároveň poskytuje kulturnímu centru i třetím osobám oprávnění takový audiovizuální záznam užít pro propagační účely. P. S. Zveřejňujeme jen fotografie, na kterých vám to sluší. 
 9. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno. Profesionální fotografie a videa najdete na našem webu.
 10. V průběhu představení jsou návštěvníci povinni uvést svoje mobilní telefony do vz-letového režimu, tedy mít vypnuté zvuky.
 11. Je zakázáno vstupovat do prostor herecké šatny, technického zázemí, prostor kanceláří a úklidových prostor, jinak vám Marcelka vynadá!
 12. Návštěvníci jsou povinni se chovat v průběhu představení tak, aby nerušili účinkující ani ostatní diváky.
 13. Do kulturního centra Vzlet vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Upozorňujeme, že některá představení jsou vysoce návyková. 
 14. Každá osoba vstupující do objektu je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování budovy či jejího vybavení, aby tady Vzlet stál dalších 102 let. Dále prosíme o zachování čistoty a pořádku i v okolí kulturního centra Vzlet. Především dodržení nočního klidu po 22:00 hodině.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, jejíž chování shledá nepřístojným.
 16. Pejsky, papoušky, činčily nebo jiné domácí mazlíčky nechte raději doma. Na představení je návštěvníkům totiž zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 17. V kulturním centru Vzlet je povolena konzumace jídla a nápojů zakoupených v kulturním centru. V prostorách je vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Na balkoncích velkého sálu je konzumace nápojů i jídla zakázána, ale máte odsud na oplátku krásný výhled na celý sál. 
 18. V případě zapomenutí osobních věcí v kulturním centru během představení, bude tato věc (pokud je nalezena personálem) bezpečně uložena po dobu 1 měsíce do „ztrát a nálezů“ v černé skřínce kanceláře Vzletu.
 19. Provozovatel kulturního centra Vzlet/pořadatel akce nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal provozovatel do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (šatny). Odtud vám nic neuletí. 
 20. Rádi zažehneme ve vašich srdcích lásku ke kultuře, ale jinak je zakázáno používat otevřený oheň a ve všech prostorách kulturního centra Vzlet je zcela zakázáno kouření. Svoji cigaretu a rozhovor si prosím vezměte raději ke stolku před kavárnu.
 21. V případě evakuace objektu pod svými sedadly sice nenajdete záchrannou vestu, ale náš personál se o vás postará. Každá osoba v objektu je v případě evakuace povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 22. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v kulturním centru Vzlet závadu ohrožující bezpečnost osob má povinnost závadu ihned nahlásit pověřené osobě. Prosíme také o nahlášení závad a problémů, které by mohly vést k poškození majetku kulturního centra. Nezapomeňte nám taky nahlásit, jestli se vám kulturní akce líbila. 
 23. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 24. Aby za kulturou mohl vzlétat opravdu každý, prostor kulturního centra je bezbariérový. Návštěvníkům s omezenou schopností pohybu doporučujeme:
  1. ke zhlédnutí představení využít první řady hlediště,
  2. mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  3. dostavit se nejpozději 30 min před začátkem představení,
  4. informovat zaměstnance Vzletu o nutnosti asistence v rámci vstupu do velkého sálu. (Ke vstupu se používá boční schodiště na ulici Norská). KC Vzlet zajistí asistenci jednoho pracovníka, který pomůže osobě s omezenou schopností pohybu dostat se do prostor a po skončení představení ven.),
  5. využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází v prostorách hlavního sálu.

Letový řád vstupuje v platnost 1. 1. 2024.

Bez pomoci by to nešlo

Vzlet realizuje projekty Cyklus vzdělávacích koncertů pro děti ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet, reg.č. 0213000097, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti převážně klasické hudby formou koncertů s participací publika a workshopů pro rodiče a děti, založeném na metodě Valentiana a Webdesign a UI/UX webových stránek vzlet.cz/reg.č. 0380001072, zaměřený na vytvoření nového webdesignu a UX/UI řešení existujících internetových stránek kulturního centra Vzlet - www.vzlet.cz.

Vzlet - networking a vzdělávání v zahraničí, reg.č. 0314000092, zaměřený na navázání a prohlubování profesních mezinárodních vztahů žadatele a na rozvoj kompetencí jednotlivých pracovníků Vzletu jednak skrze členství v Trans Europe Halles a účasti na jejích pravidelných konferencích, ale také skrze výjezdy pracovníků na krátké pracovní stáže.