Loading...

Praktická dílna pro pedagogy

Využití metod dramatické výchovy ve výuce

Dílna seznamuje s metodami z oblasti dramatické výchovy a rozšiřuje tak portfolio každého pedagoga. Principy dramatizace obohacují nejen výuku českého jazyka, ale i dějepisu, zeměpisu, přírodovědy či občanské výchovy.

Zároveň máte možnost potkat se s kolegy z jiných škol i oborů a sdílet své zkušenosti z praxe.

Cena: 500 Kč/pedagog

Přihlašte se na praktickou dílnu pro pedagogy.

Díky speciální akci v rámci festivalu FUK lze přiobjednat 1+1 vstupenku zdarma na představení První rána kapitána. Vezměte svého kolegu, drahou polovičku či dospívající dceru na mezigenerační setkání do Vzletu! 

Bez pomoci by to nešlo

Vzlet realizuje projekty Cyklus vzdělávacích koncertů pro děti ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet, reg.č. 0213000097, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti převážně klasické hudby formou koncertů s participací publika a workshopů pro rodiče a děti, založeném na metodě Valentiana a Webdesign a UI/UX webových stránek vzlet.cz/reg.č. 0380001072, zaměřený na vytvoření nového webdesignu a UX/UI řešení existujících internetových stránek kulturního centra Vzlet - www.vzlet.cz.

Vzlet - networking a vzdělávání v zahraničí, reg.č. 0314000092, zaměřený na navázání a prohlubování profesních mezinárodních vztahů žadatele a na rozvoj kompetencí jednotlivých pracovníků Vzletu jednak skrze členství v Trans Europe Halles a účasti na jejích pravidelných konferencích, ale také skrze výjezdy pracovníků na krátké pracovní stáže.