Loading...

Collegium 1704 uvádí: Justin Kangmin Kim & Collegium 1704

Americký kontratenorista Kangmin Justin Kim představí svět italské komorní kantáty prostřednictvím dvou německých skladatelů, jejichž dílo se významně zapsalo do dějin opery. Zatímco Händelova kantáta Ah! Crudel, nel pianto mio je dílem mladého tvůrce, který slavil závratné úspěchy přímo v Itálii, dílo Carla Heinricha Grauna náleží do zcela odlišného stylového proudu. Graun Itálii nikdy nenavštívil, a přesto svými operními díly významně ovlivnil vývoj italské opery na sever od Alp. Jeho hudební řeč je silně ovlivněna německým uměleckým směrem Empfindsamkeit neboli sentimentalismem.

Účinkující:

Kangmin Justin Kim, kontratenor / countertenor
Václav Luks, cembalo / harpsichord, dirigent / conductor
Collegium 1704

Z programu:

Carl Heinrich Graun: Apollo et Dafne, kantáta / cantata
Baldassare Galuppi: Concerto a quattro č. 4 c moll, Concerto a quattro no. 4 C minor
Georg Friedrich Händel: Ah! Crudel, nel pianto mio, kantáta / cantata

 

Bez pomoci by to nešlo

Vzlet realizuje projekty Cyklus vzdělávacích koncertů pro děti ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet, reg.č. 0213000097, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti převážně klasické hudby formou koncertů s participací publika a workshopů pro rodiče a děti, založeném na metodě Valentiana a Webdesign a UI/UX webových stránek vzlet.cz/reg.č. 0380001072, zaměřený na vytvoření nového webdesignu a UX/UI řešení existujících internetových stránek kulturního centra Vzlet - www.vzlet.cz.

Vzlet - networking a vzdělávání v zahraničí, reg.č. 0314000092, zaměřený na navázání a prohlubování profesních mezinárodních vztahů žadatele a na rozvoj kompetencí jednotlivých pracovníků Vzletu jednak skrze členství v Trans Europe Halles a účasti na jejích pravidelných konferencích, ale také skrze výjezdy pracovníků na krátké pracovní stáže.