Loading...

Collegium 1704 uvádí: Jan Ostrý

Pařížské kvartety, překypující originalitou a inovativními kompozičními postupy, zajistily Telemannovi mezinárodní slávu a prestiž významného skladatele. Během svého pobytu ve francouzské metropoli je provedl za účasti nejslavnějších francouzských hudebníků své doby. Bachova Sonáta Sopr‘il soggetto reale, na téma pruského krále Friedricha II., z Hudební obětiny je dílem neobvyklé hloubky a působivosti.

Účinkující:

Jan Ostrý (flétna / flute)
Helena Zemanová (housle / violin)
Petr Mašlaň (violoncello)
Pablo Kornfeld (cembalo / harpsichord)

Z programu:

Georg Philipp Telemann: Koncert č. 1 G dur ze sbírky Sei quadri TWV 43 / Concerto no. 1 G major from collection Sei quadri TWV 43

Johann Sebastian Bach: Sonata sopr‘il soggetto reale ze sbírky Hudební obětina BWV 1079 / Sonata sopr‘il soggetto reale from collection Musical Off ering BWV 1079

Georg Philipp Telemann: Koncert č. 6 e moll ze sbírky Nouveaux Quatuors Parisiens TWV 43 / Concerto no. 6 e minor from collection Nouveaux Quatuors Parisiens TWV 43

Bez pomoci by to nešlo

Vzlet realizuje projekty Cyklus vzdělávacích koncertů pro děti ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet, reg.č. 0213000097, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti převážně klasické hudby formou koncertů s participací publika a workshopů pro rodiče a děti, založeném na metodě Valentiana a Webdesign a UI/UX webových stránek vzlet.cz/reg.č. 0380001072, zaměřený na vytvoření nového webdesignu a UX/UI řešení existujících internetových stránek kulturního centra Vzlet - www.vzlet.cz.

Vzlet - networking a vzdělávání v zahraničí, reg.č. 0314000092, zaměřený na navázání a prohlubování profesních mezinárodních vztahů žadatele a na rozvoj kompetencí jednotlivých pracovníků Vzletu jednak skrze členství v Trans Europe Halles a účasti na jejích pravidelných konferencích, ale také skrze výjezdy pracovníků na krátké pracovní stáže.