Loading...

Collegium 1704 uvádí: Infermi d‘Amore

Projekt Lost in Venice představuje částečně ztracenou a neúplnou — a dnes znovuobjevenou — hudbu benátského repertoáru 18. století.

Ansámbl Infermi d‘Amore odvozuje svůj název a filozofii od hudebních institucí, které v 17. a 18. století vzkvétaly zejména v Benátkách a Neapoli, a kde se hudba pěstovala jako hlavní životní náplň jejich studentů. Za inspiraci jim slouží také název sbírky kantát neapolského skladatele Pietra Antonia Girama Il pazzo noc la pazza ristampata e Uno ospedale per gl‘Infermi d‘amore (Neapol, 1620), které pojednávají o různých podobách šílenství, jež mohou být důsledkem lásky.

Účinkující:

Infermi d’Amore, housle & umělecký vedoucí / violin & artistic director: Vadym Makarenko

Z programu:

Francesco Veracini: Ouvertura č. 6 B dur / Ouverture no. 6 B minor
Benedetto Marcello: Koncert pro housle op. 1, č. 9 A dur / Concerto for Violin op. 1, no. 9 A major
Antonio Vivaldi: Koncert pro dvoje housle A dur RV 521 / Concerto for two violins in A major RV 521

Bez pomoci by to nešlo

Vzlet realizuje projekty Cyklus vzdělávacích koncertů pro děti ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet, reg.č. 0213000097, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti převážně klasické hudby formou koncertů s participací publika a workshopů pro rodiče a děti, založeném na metodě Valentiana a Webdesign a UI/UX webových stránek vzlet.cz/reg.č. 0380001072, zaměřený na vytvoření nového webdesignu a UX/UI řešení existujících internetových stránek kulturního centra Vzlet - www.vzlet.cz.

Vzlet - networking a vzdělávání v zahraničí, reg.č. 0314000092, zaměřený na navázání a prohlubování profesních mezinárodních vztahů žadatele a na rozvoj kompetencí jednotlivých pracovníků Vzletu jednak skrze členství v Trans Europe Halles a účasti na jejích pravidelných konferencích, ale také skrze výjezdy pracovníků na krátké pracovní stáže.