Loading...

Collegium 1704 uvádí: Hana Blažíková & Barbora Kabátková

Cantiga je označení středověké jednohlasé písně vzniklé na Iberském poloostrově zhruba do poloviny patnáctého století. Téměř jediným příkladem cantigas, které se nám dochovaly nejen jako básnický text, ale jako kompletní hudební útvar, jsou Cantigas de Santa Maria ze dvora Alfonse X. Tento rozsáhlý komplex více než čtyř set písní o Panně Marii vznikal zhruba mezi lety 1270 a 1290 pod dohledem samotného krále.

Účinkující:

Hana Blažíková (soprán, středověké harfy)

Barbora Kabátková (soprán, středověké harfy)

Margit Übellacker (dulce melos)

Martin Novák (perkuse)

Z programu:

Virgen Madre groriosa

Entre Av’e Eva

Santa Maria amar

Pera toller gran perfi a

Rosa das rosas, fror das frores

 

Bez pomoci by to nešlo

Vzlet realizuje projekty Cyklus vzdělávacích koncertů pro děti ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet, reg.č. 0213000097, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti převážně klasické hudby formou koncertů s participací publika a workshopů pro rodiče a děti, založeném na metodě Valentiana a Webdesign a UI/UX webových stránek vzlet.cz/reg.č. 0380001072, zaměřený na vytvoření nového webdesignu a UX/UI řešení existujících internetových stránek kulturního centra Vzlet - www.vzlet.cz.

Vzlet - networking a vzdělávání v zahraničí, reg.č. 0314000092, zaměřený na navázání a prohlubování profesních mezinárodních vztahů žadatele a na rozvoj kompetencí jednotlivých pracovníků Vzletu jednak skrze členství v Trans Europe Halles a účasti na jejích pravidelných konferencích, ale také skrze výjezdy pracovníků na krátké pracovní stáže.