Výstavy Galerie Vzlet

Cílem Galerie Vzlet je přibližovat současné umění všem, kdo využívají veřejný prostor a Vzlet – od dětí až po seniory – z tohoto důvodu jsme také iniciovali takové projekty, jejíž charakterem je komunikativnost, pestrost projevu a participace. Spolupracujeme s výraznými uměleckými osobnostmi, ale také s těmi, kteří se teprve na uměleckou dráhu připravují.

Navštivte aktuální výstavy Galerie Vzlet:

David Böhm a Jiří Franta: OKEY, LET´S TRY THAT AGAIN, BUT THIS TIME GOOD

vernisáž 1. 9. 2022

Umělecká dvojice David Böhm a Jiří Franta připravili pro Vzlet výstavní projekt s názvem OKEY LET´S TRY THAT AGAIN, BUT THIS TIME GOOD. Výstava má dvě části – ta první se odehrává ve veřejném prostoru města přímo na fasádě domu, druhá část ve vstupní hale Vzletu. Po výstavě fotografky Aleny Kotzmannové si kurátorka Denisa Václavová vybrala tyto dva autory zejména kvůli jejich smyslu pro hravost, nadsázku a neustálé hledání i ověřování hranic kresby.

Pro diváky Vzletu se bude jistě jednat o překvapení, tentokrát se totiž výtvarné práce realizují na netradičním nosiči - banneru a vlajce. Na zhruba dvou desítkách látkových vlajkách umělci zachytili kresby, skici a texty přenesené z deníků, každodenních záznamů života kolem nich. Není náhoda, že jsou to právě vlajky, které si autoři vybrali pro svou site specific intervenci. Vlajky v sobě vždy ukrývají šifru, extrakt příběhu či poselství, ztvárňují symboly a hodnoty národů i zemí.

Autoři se s nimi vypořádávají trochu jinak - nanáší do nich své vlastní manifesty, osobní vidění světa i prožívání skutečnosti. Rychlé náčrty - tváře, postavy, útržky hovorů zachycených na ulici, slova a obrazy z internetu i veřejné dopravy, stovky pohledů, postojů – tolik světů vedle sebe. To, že se ocitají na ploše vlajky, jim dodává na chvíli pocit oprávněnosti. Kolik pravd už člověk prožíval? Kolik postojů, kolik názorů a kolik možností vypadalo, že už budou konečné? A kolikrát to máme ještě zkoušet, aby to bylo dobře?

Druhá část výstavy, banner na fasádě rohu ulic Holandská a Norská zachycuje město z jakési perspektivy – možná chodce, možná letce, možná mimozemského návštěvníka. Nahlížíme do urbánní krajiny, která nás pomalu ale jistě zahlcuje. Věděli jste, že v roce 1800 žila tři procenta celkové populace ve městech, ale v současné době je to více než padesát procent a exponenciála roste? Město je magnet, koncentrát našich přání a výzev, hřiště plné komponentů poskládaných podle pravidel. Naše městská divočina, která se neustále zahušťuje, zdokonaluje a propracovává se nám úpěnlivě snaží vynahradit absenci přirozeného prostředí. Mezitím jsou lidé a mají své malé manifesty toužení, své prostory pobývání a své malé komunity. Veřejný prostor zde interpretuje sociální a politické vazby, ve kterých se neustále nacházíme. Zastavte se a hledejte výjevy z vašich životů anebo jenom z Vršovic.

David Böhm a Jiří Franta spolu tvoří již od roku 2006. Jejich práce má rozmanitý a široký rozsah, od konceptuální a procesuální kresby, jenž je pro ně asi nejcharakterističtější, až po instalace ve veřejném prostoru i performance. Zásadní je rovněž tvorba knih, oba mají za sebou několik autorských publikací včetně komiksů, časopisů, výtvarných katalogů ad. David Böhm (1982) i Jiří Franta (1978) absolvovali v ateliéru Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze. Za svou tvorbu získali celou řadu ocenění, byli celkem třikrát nominováni na Cenu Jindřicha Chalupeckého, David Böhm dostal spolu s básníkem Ondřejem Buddeusem v roce 2013 Magnesiu Literu za publikaci Hlava v hlavě a v roce 2020 byl opět oceněn, a to jako autor knihy A jako Antarktida. Jejich poslední publikace Město pro každého přibližuje čtenářům urbanistické a architektonické členění města a momentálně probíhající výstava v Českém centru v Londýně představuje nový projekt zabývající se spekulativními urbanistickými modely veřejného prostoru. Jedna z ateliérových instalací zpracovávající situace ve veřejném prostoru je také k vidění právě na fasádě Vzletu.

Vendula Chalánková: Vzlety a pády

vernisáž 1. 9. 2022

otevírací doba: po–pá 9:00–19:00, so–ne 11:00–19:00

Výtvarná umělkyně Vendula Chalánková připravila pro Galerii Vzlet výstavu svých posledních komiksů. Věnuje se jim od roku 2004 a jsou zcela inspirované reálnými situacemi v životě. Rozhovory, jakési mikro-příběhy zachycené v komiksu, ilustruje svébytným pojetím a glosuje tak svět kolem sebe i prožitky svých nejbližších. Nenapodobitelným humorem se pouští do témat, u kterých by se mnozí z nás červenali, ale dobře je známe. Můžeme tak s úlevou zažívat katarzní pocity společně s autorkou, která nás vpouští do svých trapných situací, ironických skečí, ve kterých se lze až terapeuticky identifikovat. K tomu, aby pro nás byl život někdy smířlivější, se potřebujeme totiž zasmát i sami sobě, a o tom právě vzlety a pády Venduly Chalánkové jsou.

Vendula Chalánková studovala na brněnské FaVU v environmentálním ateliéru Vladimíra Merty a Mariana Pally. Je kreslířkou, malířkou, ilustrátorkou a animátorkou - její tvorba se objevuje pravidelně v galeriích, publikacích i v televizní tvorbě. Vytvořila několik autorských knih a komiksových sérií - Cukr a počasí, O české minulosti a přítomnosti, Mářina kuchařka, Liška Bystrouška, Komiks ze života J.G. Mendela, Kuchařka pro Mendela ad. Za výtvarné pojetí pohádky O Červené Karkulce získala v roce 2009 Zlatou stuhu. Její práce je zastoupena v několika prestižních uměleckých sbírkách (Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno aj.).

TABULA RASA: Jen svět může být zdrojem mnoha věcí

Instalaci najdete v Rohovce a Kafe Vzlet.

Otevírací doba: po–pá 11:00–19:00, so–ne 15:00–19:00.

Hlavním tématem nové instalace uměleckého seskupení Tabula Rasa je lehkost. Uchopují ji prostřednictvím objektů tak, aby divák mohl pozorovat skrytější část příběhu. Jako když se v krajině zastavíme a pozorujeme let ptáka, soustředěni pouze na jeho pohyb, vidíme jen výřez, část obrazu, přičemž to ostatní nám pravděpodobně stále uniká. Tvůrci tak ve svých objektech, často vznikajících z věcí již nepotřebných a nalezených, nabízejí v symbolické rovině zkoumání světa, jeho lehkosti a křehkosti, ale i těžkosti a komplikovanosti. Světa, ve kterém žijeme, a jenž se stává zdrojem mnoha věcí, těch lepších i horších, od materiálních přebytků až po náročné životní výzvy. Úkolem je nám pak vidět věci s nadhledem, seshora, s lehkostí a v rovnováze. A to nám umožní létat.

Umělecké seskupení Tabula Rasa tvoří Mikoláš Zika, Jeník Tyl a Jan Brejcha. Hlavním tématem provázejícím jejich tvorbu je úcta k řemeslu, recyklace a práce s různými materiály, které dostávají nový smysl a vycházejí z autentické a svébytné poetiky. Tabula Rasa je především laboratoř, zkoumající svět skrze materiál a hmotu. Svět, který nepotřebuje zahlcovat, ale naopak odkrývat.

Denisa Václavová a Kryštof Doležal: Vršovická BIOGRAFie

Otevírací doba: kdykoliv – výstava je umístěna na venkovním plotě před Vzletem

Po měsíční otevřené výzvě směřované všem Vršovičákům, vybrala kurátorka Denisa Václavová a grafický designér Kryštof Doležal 15 zajímavých příběhů ze starých Vršovic. Vedle Vzletu teď najdete vzpomínkový plot, na kterém jsou otištěné příběhy, zážitky a zkušenosti vašich sousedů a sousedek na staré Vršovice. Přijďte se zasnít do historie.

Galerie Vzlet realizovala v roce 2021 tyto výstavy:

 • Krištof Kintera: Recept

 • Eva Koťátková: Škola odučování: Složit se jinak, mimo kategorie

 • Eva Jiřička + Eva Koťátková: Dílny

 • Jan T. Urant: Vytržený list

 • Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo: Kuchařka a pilot

 • Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM: Karty Al+G

 • Ester Knapová: Otevřený ateliér a autorská výstav

 • KALD DAMU: Radio Gotika

 • Julian Hetzel – Manuál Gjöra

 • Tabula Rasa: SENTIMETAL

 • Anna Nevrlá: Jednoduchost barvou aneb Rýt tu, či dál

 • Denisa Václavová a Kryštof Doležal: Vršovická BIOGRAFie

 • Lidé Prahy 10: Fenomén Koh‑i‑noor

 • Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo: Všecky krásy světa 1921–2021

 • VzletoFoto: výstup měsíčního fotografického kroužku pro děti

 • Alena Kotzmannová: Kde je Eden

Za laskavé podpory Státního fondu kultury, Ministerstva kultury a Nadace Sbírka.

Cena vstupenek: Zdarma
Dárkové poukazy E-shop