Území nikoho: Power.Point

Performance o řeči, jazyku a jeho hranicích Fedira Kise a Zuzany Šklíbové.

„Je mi dobře tady, to jenom že někdy dyž jako se něco přizda, no ňakej sen a pak se ráno probudiš a přemyšliš se na to, že seš tady a chvilema se chce prostě aspoň na chvilečku podivat tam…“

Na jednom jevišti se sejdou dělník, učitelka, školnice, elektrikář, technik, filozofka, Ukrajinec a Čech, herec a režisérka. Co všechno vlastně říkáme, když mluvíme. Co všechno se snažíme říct, ale nemůžeme, protože narážíme na limity vlastních slov.

Autorský tým: Fedir, Zuzana, Václav, paní Kučerová, Laura, Váňa, Vanessa, Helena, Lucie, Hannah, Eric, Ivan, Václav H., Josef

Území nikoho

Nový umělecký projekt v produkci Vzletu, který kurátoruje Marta Ljubková, Petr Prokop a Jiří Havelka.

Při přípravě tohoto dlouhodobého projektu jsme vyšli z pojmu „slepé skvrny“, který použil ve své stejnojmenné knize sociolog Daniel Prokop. Myslel tím ta místa ve společnosti, o nichž nevíme – přehlížíme je, protože nejsou na první pohled patrná. Z těchto míst pak nejčastěji vzlínají smutek a frustrace. Vzali jsme toto spojení a použili ho volně – hledáme, jaké nezmapované komunity se nacházejí kolem nás.

Pro tento projekt jsme oslovili studentky a studenty a čerstvé absolventy a absolventky Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, kde pedagogicky působíme, a nabídli jim, ať k němu přistoupí zcela tvůrčím způsobem. Nejde nám o vytváření dalších a dalších inscenací, ale spíše o jakýsi výzkum uměními – může vzniknout jevištní tvar, ale může vzniknout i film, instalace, video či performativní procházka.

Za finanční podpory Jakuba Weberschinkeho. Děkujeme. 💙

Cena vstupenek: 150–220 Kč
Dárkové poukazy E-shop