Nová síť: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

Culture Get-Together 2022 je třetím ročníkem konference pro odbornice a odborníky v kultuře, zástupkyně a zástupce MK ČR, referentky a referenty grantových a dotačních řízení, pedagožky a pedagogy apod.

Cílem konference je motivovat ke spolupráci zástupkyně a zástupce v oblasti převážně nezávislých scénických umění, samospráv a státního sektoru. Jde o participativní akci, do které angažujeme širokou veřejnost se zájmem o současnou situaci živého umění a kulturní praxe.

Hlavní pozornost letošní konference bude mít opět ZMĚNA KULTURNÍ PRAXE, tentokrát s užším zaměřením na HODNOTU PRÁCE V KULTUŘE.

Konference Culture Get-Together 2022 se zaměří na vybraná témata, která nejvíce zarezonovala v uplynulém roce. Konference umožní prezentovat výsledky, kterých se za daný rok podařilo dosáhnout a reagovat na vývoj, který každoročně ovlivňuje uměleckou obec v ČR. Oborové organizace získají příležitost podat zprávu o své činnosti, identifikovat nejaktuálnější problémy a rizika. Pracovní skupiny umožní sdílet zkušenosti i nabyté znalosti, vzniká prostor pro získání zpětné vazby. Odbornice a odborníci dostanou prostor referovat o aktuální situaci na úrovni kulturní politiky v Praze, ČR ale i Evropy. Cílem je také podpořit networking, tedy posílit stávající i nové síťování.

Konferenci pořádá servisní organizace pro živou kulturu Nová síť z. s. pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka v rámci předsednictví České republiky v Radě EU 2022.

Moderuje Mario Kubaš, konference je také streamovaná.

Partneři konference jsou Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav a EHP – Norské fondy 2014-2021. Konference proběhne ve spolupráci s klíčovými asociacemi pro kulturu.

Program konference:

26/09/2022

9:00-9:30 REGISTRACE

9:30-9:45 ZAHÁJENÍ

Úvodní slovo – Adriana Světlíková a Petr Pola za pořádající organizaci konference Novou síť

9:45-13:00 I. BLOK

Reflexe vybraných témat uplynulého roku – Marta Smolíková – členka prezidia Českého střediska ITI

Shrnující příspěvek o všem podstatném, co se událo za poslední rok v oblasti témat, která průběžně ITI sleduje a která mají přímý dopad na kulturní klima v ČR – Status umělce a umělkyně, Státní kulturní politika, Meziresortní spolupráce, Komunikace a kultivace, Funkce a role MK ČR, Předsednictví ČR v Radě EU apod.

Hodnota práce v kultuře – 4 příspěvky, které z různých perspektiv zhodnotí téma a nabídnou srovnání a příklady z praxe

→ Vystoupí:

 • Honza Kvasnička – 2. místopředseda Rady Asociace nezávislých divadel ČR

 • Eva Kejkrtová Měřičková – výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel ČR  Šárka Zahálková a Marie Čtveráčková – členky iniciativy Nerůst v kultuře

 • Petr Mezihorák – vědecký pracovník Sociologického ústavu Slovenské akademie věd

→ Krátká moderovaná diskuze

Prezentace oborové organizace – Platforma ART GATE hájící zájmy technických profesí a produkčních v živé kultuře

13:00-14:00 OBĚDOVÁ PAUZA

Online premiéra prezentačních videí organizací a projektů ve správě Institutu umění – Divadelního ústavu

14:00-16:30 II. BLOK

Moderovaná panelová diskuze na téma „Hodnota práce v kultuře”

→ Zúčastní se:

 • Martin Baxa – ministr kultury (ODS)

 • Marek Výborný – místopředseda Podvýboru pro kulturu PS PČR (KDU-ČSL)

 • Lenka Havlíková – předsedkyně Rady Asociace nezávislých divadel ČR

 • Eva Kejkrtová Měřičková – výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel ČR

 • Yvona Kreuzmannová – prezidentka Českého střediska ITI

→ Shrnutí a diskuze

16:30-17:00 PAUZA

17:00-18:30 KULTURNÍ OPEN MIC na téma „Hodnota práce v kultuře“

Necenzurované pětiminutové příspěvky – připravuje Jiří Šimek a Ufftenživot. Opět dáme prostor pro svobodný projev, reakce či zpětné vazby, které přichází z řad kulturní obce publiku, které by měli tvořit i zástupci kulturních institucí.

27/09/2022

9:30-10:00 REGISTRACE

10:00-10:15 TEMATICKÝ ÚVOD

Zaměřeno na regiony – Petr Kiška a Tereza Lacmanová za pořádající organizaci konference Novou síť

Úvodní příspěvek shrnující vše podstatné, co se událo za poslední rok v přímé souvislosti s kulturním životem v regionech a zejména aktuálním stavem a harmonogramem využití a čerpání Národního plánu obnovy.

10:15-13:00 I. BLOK

Kultura jako potřeba v regionech ČR – 4 příspěvky, které zhodnotí téma s důrazem na konkrétní dopady a praktické ukázky

→ Vystoupí:

 • Kateřina Churtajeva – vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

 • Markéta Málková – provozovatelka rezidenčního domu REZI.DANCE

 • Jan Žůrek – radní pro kulturu Olomouckého kraje

 • Adam Langer – ředitel Sladovny Písek

→ Krátká moderovaná diskuze

13:00-14:00 OBĚDOVÁ PAUZA

Prezentační video Českého kulturního networku Nová síť a Katalogu servisních organizací pro kulturu

14:00–15:30 II. BLOK

Moderovaná panelová diskuze na téma: „Evropské město kultury 2028 – přínosy a dopady na kulturu v konkrétní lokalitě“

→ Zúčastní se:

 • Anna Hořejší – story manažerka kandidatury města České Budějovice

 • Marie Silondi – koordinátorka kandidatury města Broumov

 • Markéta Sabáčková – projektová manažerka kandidatury města Liberec

 • Marcela Straková – programová ředitelka kandidatury města Brno

→ Shrnutí a diskuze

Dárkové poukazy E-shop