Festival Proces: O kosmu a všednosti

Inscenace o kosmu a všednosti zkoumá čas jako vlákno, jímž jsou protkané běžné lidské situace s celým vesmírem. Každé představení této inscenace je determinováno konstelací planet a přítomností konkrétních diváků. To, co se odehraje dnes, se už nikdy nezopakuje.

„Za malou chvíli se věci dají do pohybu a už je nebude možné zastavit.“ Představení jako společná cesta na hranice času. Zvídavé nahlédnutí za tuto hranici. Co tam uvidíme? Co vůbec je čas a jak ho prožít? Je to tikot hodin? Nebo pohyb nebeské sféry? Podívejme se Času do očí.

„Zastavuji se a nic nedělám. Nic se neděje. O ničem nepřemýšlím. Ztišen vnímám jen plynutí času.“ -Carlo Rovelli, Řád času

Tvůrčí tým

režie a dramaturgie: Roman Poliak, Jan Froněk

účinkují: Lucie Hrzalová, Marie Machová, Michal Sikora

pohybová spolupráce: Natálie Vacková, Jana Hríbiková

dramaturgická a výtvarná spolupráce: Peter Podolský, Anna Blabla

produkce: Eliška Pelková

pedagogové: Linda Dušková, Veronika Poldauf Riedelbauchová, Dragan Stojčevski

Inscenace je uvedená v rámci Festivalu Proces:

Klauzurní festival Proces je platformou ke sdílení a evaluaci uměleckých prací studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU (KALD). Je integrální součástí výuky a zakončuje každý semestr studia - během několika dnů na přelomu ledna a února a května a června má na programu desítky dokončených i rozpracovaných projektů studentů všech programů na KALD. Cílovým publikem jsou především studenti a pedagogové KALD a dalších kateder fakulty, zájemci o studium na KALD a pozvaní hosté z profesionální scény – pedagogové zahraničních uměleckých škol a umělečtí ředitelé divadel a festivalů. Součástí programu jsou představení, instalace, performance, výstavy, koncerty, projekce, akce ve veřejném prostoru atd. Festival se odehrává převážně v prostorech školy, ale nezřídka také v externích divadelních i nedivadelních prostorech. Významnou součástí festivalu jsou každodenní evaluační diskuse studentů a pedagogů, kterých cílem je otevřeně reflektovat práci studentů, nabídnout jim podněty a konstruktivní zpětnou vazbu pro další rozvoj jejich umělecké práce (nejen) na škole.

03. 06.
15:00–16:00
Velký sál
Dárkové poukazy E-shop