Eva Koťátková | Škola odučování: Složit se jinak, mimo kategorie

Nový projekt Galerie Vzlet na fasádě boční stěny připravila umělkyně Eva Koťátková.

Od dětství je nám sugerováno jak se máme chovat, mluvit, dívat nebo jak věci prožívat. Pokud nám převládající norma nevyhovuje, pokud naše těla nebo způsob uvažování nebo cítění nezapadají do obvyklých vzorců, vyžaduje to od nás hodně energie a odvahy ke změně. Jak účinně osvobozovat naše těla pokud jsou svázána neviditelnými nitkami binárních kategorií ? Jak účinně bojovat proti diskriminaci, vyčleňování, útlaku a usilovat o společnost, která vidí hodnotu v odlišnosti, sdílení a empatii? Jak znovu a znovu učit a odnaučovat naše myšlení a otevírat ho kritickému pohledu a imaginaci? Jak se přeskládat jinak, ne podle toho, co nám diktuje okolí, ale na základě toho v jakých tělech a s jakými názory a postoji se cítíme nejlépe?

Galerie Vzlet je nové výstavní místo pro výtvarné umění ve veřejném prostoru Vršovic. Místo na fasádě, které bylo původně zamýšleno pro propagaci kulturního centra, bude využito jako "sdělná plocha - rezonanční deska" reagující na to, co je v místě důležité, o čem současná společnost přemýšlí nebo se vztahuje k místu historicky. Co je právě aktuální a na co chtějí umělci reagovat. Galerie Vzlet je výsledkem rozhodnutí vynést výstavní prostor z budovy na ulici a využít prázdnou stěnu, která se tak stane pouliční galerií umožňující prezentovat projekty vzniklé přímo pro dané místo a poskytne možnost pro dialog s veřejností.

Výstava je zadarmo.

Cena vstupenek: Zdarma
E-shop