Desítkové fórum: Akční plán v akci

Desítka má od roku 2020 Strategický plán udržitelného rozvoje pro období deseti let. Má tak vizi se strategickými cíli, ví, kam chce směřovat a jak se rozvíjet. Je ale potřeba každoročně stanovit, jakými projekty nebo aktivitami budou cíle naplněny. Proto vytváříme Akční plán, který obsahuje seznam toho, na čem bude vedení městské části pracovat nebo co bude připravovat ve spolupráci s občany, experty a dalšími organizacemi.

Zveme na veřejné setkání ke kulatým stolům tematicky zaměřeným, u kterých budeme diskutovat konkrétní projekty pro příští rok, co nás stojí, jak je budeme financovat a můžete zhodnotit, které projekty jsou pro vás opravdu důležité.

Cena vstupenek: Zdarma